Om oss

Folke Höglundfh 

Hans Baurmannhb

 • Varit anställd på SKF och har haft ledande befattningar inom produktion- och kvalitetsområdet, såväl i Sverige som internationellt. Under åren 1994-2009 har jag verkat på koncernnivå, bland annat som kvalitetssäkringschef för SKF-koncernen, med konceptutveckling inom kvalitetsområdet, ledningssystem samt Six Sigma. De sista åren med ansvar för SKFs Quality Academy, en 23 dagars utbildning för koncernens kvalitetsprofessionella.
 • Medförfattare till tre böcker; ”Mot högre höjder – Inspiration till kvalitet i världsklass” (2005), ”Six Sigma” (2007) samt ”Vinn eller försvinn, en guide för uthållig kvalitetsutveckling” (2013).
  Har själv skrivit boken ”Kvalitet vid inköp och upphandling” (2019).
 • Utvärderingsledare för SIQs Utmärkelse för kundorienterad verksamhet, samt projektledare för Six Sigma i SIQs regi. Certifierad revisor för EFQM samt QS 9000.
 • Utbildare och konsult hos Sandholm Associates AB 2001- 2019. Föreläste för kvalitetschefskursen. Har utvecklat hållt kursen Leverantörskvalitet, en uppdaterad kurs sedan 2019, som följer boken ”Kvalitet vid inköp och upphandling”. Har utvecklat och lett kurser i Kundklagomål samt Avancerad revision.
 • Styrelsemedlem i Svenska Förbundet för Kvalitet; Västra regionen.
 • Driver tillsammans med Hans Baurmnan nätverket SFK Kvalitetsforum. (Se beskrivning på annan plats på denna hemsida).
 • Driver egen verksamhet inriktad mot organisationer som vill utvecklas. Uppdragen omfattar ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, företagsanalyser, strategiutveckling och utbildning. Mitt mål är att ledningssystem ska vara enkla, levande och bidra till en bra affärsverksamhet.
 • Tidigare anställd på AB SKF med ledande befattningar som har omfattat TQM, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och skalskydd, produktionsteknik, projekt m.m. Jag har varit medlem i olika ledningsgrupper på bolags- och divisionsnivå och har varit ordförande i flera styrkommittéer.
 • Under några år var jag projektledare vid dåvarande Sveriges Verkstadsindustrier (nu Teknikföretagen)
 • Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Alectas utmärkelse för bästa arbetsplats.
 • Jag deltar aktivt i Svenska Förbundet för Kvalitet där jag bland annat varit ordförande för den västra regionen.
 • Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och jag har läst miljövetenskap på Göteborgs Universitet. Därutöver har jag genomgått utbildningar i ledarskap och olika yrkesrelaterade utbildningar.
 • Certifierad Lead Auditor.
 • Jag driver tillsammans med Folke Höglund SFK Kvalitetsforum. (Se beskrivning på annan plats).