Om oss

Folke Höglundfh 

Hans Baurmannhb

 • Varit anställd på SKF och har haft ledande befattningar inom produktion- och kvalitetsområdet, såväl i Sverige som internationellt. Under åren 1994-2009 har Folke verkat på koncernnivå, bland annat som kvalitetssäkringschef för SKF-koncernen, med konceptutveckling inom kvalitetsområdet; ledningssystem samt Six Sigma. De sista åren med ansvar för SKFs Quality Academy, en 23 dagars utbildning för koncernens samtliga kvalitetschefer.
 • Medförfattare till tre böcker; ”Mot högre höjder – Inspiration till kvalitet i världsklass” (2005), ”Six Sigma” (2007) samt ”Vinn eller försvinn, en guide för uthållig kvalitetsutveckling” (2013).
 • Utvärderingsledare för SIQs Utmärkelse för kundorienterad verksamhet, samt projektledare för Six Sigma i SIQs regi. Certifierad revisor för EFQM samt QS 9000.
 • Utbildare och konsult hos Sandholm Associates AB sedan 2001. Föreläser för kvalitetschefskursen, samt inom ämnen som kundklagomål, leverantörskvalitet och i internrevision – fördjupningskurs.
 • Styrelsemedlem i Svenska Förbundet för Kvalitet; Västra regionen.
 • Eget bolag inriktat mot stöd till organisationer som vill utveckla sin verksamhet.Uppdragen omfattar ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, företagsanalyser, strategiutveckling och utbildning.
 • Tidigare anställd på AB SKF med ledande befattningar som har omfattat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och skalskydd, produktionsteknik, projekt m.m. Jag har varit medlem i olika ledningsgrupper och varit ordförande i flera styrkommittéer.
 • Under några år var jag projektledare vid dåvarande Sveriges Verkstadsindustrier (nu Teknikföretagen)
 • Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Utmärkelsen Sambandet. Jag deltar aktivt i Svenska Förbundet för Kvalitet där jag bland annat varit ordförande för den västra regionen.
 • Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och jag har läst miljövetenskap på Göteborgs Universitet. Därutöver har jag genomgått utbildningar i ledarskap och olika yrkesrelaterade utbildningar.
 • Certifierad Lead Auditor.