Våra arbetssätt

Vi anpassar oss till kundens behov och önskemål. Genom bred erfarenhet från både stora och små organisationer kan vi åta oss olika uppdrag och ha olika roller i dem. Uppdragens längd kan variera från några timmar upp till flera månader.

  • Vi är grovarbetare och rådgivare
  • Vi är handledare och diskussionspartner
  • Vi genomför workshops där deltagarna aktivt löser problem
  • Vi genomför interna utbildningar och korta informationer
  • Vi genomför inspirationsseminarier