Miljö och arbetsmiljö

I standarder, lagar och myndighetsföreskrifter ställs många krav på ett systematiskt arbete som rör miljö och arbetsmiljö. Många organisationer betraktar en del av kraven som svåra att omsätta i praktiskt arbete.

Exempelvis gäller det ofta kraven på:

  • Identifiering av organisationens miljöpåverkan
  • Identifiering av lagkrav som organisationen omfattas av
  • Utvärdering av hur lagkraven följs
  • Mål och handlingsplaner
  • Riskanalys och riskhantering

Vårt erbjudande
Stöd och råd vid framtagning av arbetssätt inom miljö och arbetsmiljö