Revision och utvärdering

Revision och utvärdering är kraftfulla metoder för att driva på utvecklingen av verksamheten.

Vid en revision granskas om arbetssätten följer fastställda rutiner och krav. En effektiv revision som skapar värde kräver målfokus och den ska inriktas mot de viktigaste processerna och de processer som har höga risker. Revisionsrapporten ger underlag för de förbättringar som behöver göras för att kraven ska uppfyllas.

Utvärdering är en metod där man undersöker hur långt en organisation har nått i sin utveckling. Utvärderingsrapporten ger många uppslag till hur organisationen kan utveckla sin verksamhet till en högre nivå.

Vårt erbjudande

  • Genomförande av revisioner och utvärderingar som är anpassade till kundens verksamhet.
  • Företagsanpassad utbildning och träning i revision och utvärdering
  • Råd vid val av revisionssätt och utvärderingsmetod