Risker och möjligheter

Riskhantering innebär att förutse och bedöma risker och möjligheter samt att genomföra åtgärder som minskar eller förhindrar risker för skador på människa, miljö och egendom.

ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning innehåller krav på risktänkande och hur risker och möjligheter hanteras. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på regelbunden undersökning av riskerna för ohälsa eller olycksfall.

Risker och möjligheter kan innefatta områden som personal, datasystem, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brand, organisation, ekonomi, omvärld m.m.

Vårt erbjudande
Vi hjälper organisationer att genomföra riskbedömningar och utforma förslag på åtgärder som minskar riskerna.