Processinriktning

Om någon påstår ”vi har infört processer” så föreligger sannolikt ett tankefel, eftersom det finns processer i alla verksamheter! Från fotbollslag till symfoniorkestrar.

Medvetet eller omedvetet finns processerna där och styr beteenden och arbetssätt. I mindre organisationer finns processerna i chefens huvud eller så sitter de ”i väggarna”. Hos större företag är processerna mer eller mindre väl dokumenterade och förankrade i organisationen.

Processerna är förbättringsarbetets naturliga hemvist!

Vårt erbjudande
Vi ger råd om hur processinriktning kan utveckla er organisation. Vi arbetar efter principen enkelhet, fokuserar på de viktigaste processerna och hur processerna kan samverka för att ge bäst resultat.