Leverantörskvalitet

Tidigare har man ofta spelat ut konkurrerande leverantörer mot varandra för att söka det lägsta priset. Ett mera fruktbart arbetssätt är att knyta ett långsiktigt partnerskap med de viktigaste leverantörerna. Verksamheternas processer integreras och man ser den gemensamma värdekedjan som ett flöde. Härigenom utvecklas en ”vinn-vinn-situation”.

Utveckling av partnerskap med leverantörer kan omfatta

  • Kompetensutbyten
  • Kvalitets- och miljöutveckling
  • Gemensamt arbetssätt för förbättringar
  • Gemensam utveckling av tjänster, varor och processer

Vårt erbjudande

  • Utveckling av partnersamverkan mellan kund och leverantör
  • Avtal mellan kund och leverantör med fokus på kvalitet, miljö och CSR
  • Kategorisering av leverantörer och produkter
  • Systematik vid hantering av reklamationer