Levande ledningssystem

Ett väl fungerande ledningssystem bidrar till förbättrad effektivitet, kundnöjdhet och minskad miljöpåverkan. Tyvärr är ledningssystemen ofta komplexa och innehåller en omfattande och onödig dokumentation. Ledningssystemet lever då sitt eget liv utan koppling till affärsverksamheten vilket leder till ett svagt intresse för ledningssystemet från ledningens sida. Samtidigt påverkas medarbetarnas engagemang och deltagande i förbättringsarbetet negativt.
3E Ledningssystem är egenutvecklat och det kan användas för kvalitetsledning och miljöledning baserat på ISO 9001 och ISO 14001. Även arbetsmiljö kan ingå i ett sådant integrerat ledningssystem.

3E står för:

  • Enkelhet
  • Effektivitet
  • Engagemang.

Vi berättar gärna mera.

Vårt erbjudande till mindre och medelstora företag
3E Ledningssystem som är särskilt framtaget för mindre och medelstora organisationer. Ledningssystemet kan utformas som ett integrerat system som innehåller kvalitet, miljö och arbetsmiljö eller enbart någon av dessa.

Vårt erbjudande till stora organisationer
Flera av principerna i 3E Ledningssystem kan med framgång även användas inom större organisationer. Vi erbjuder särskilt framtagna lösningar för organisationer som vill utveckla sitt ledningssystem eller delar av det.