Kvalitets- och miljövinster

Ofta talar man om vad brister i kvalitet och miljö kostar. Vi gör tvärt om. Vi tycker det är viktigare att sätta fokus på hur mycket en organisation kan vinna på att förbättra kvalitet eller miljö. För oss innebär kvalitets- och miljövinster hur mycket resultatet förbättras då processerna fungerar bättre. Genom att tydliggöra dessa vinster får organisationen ett underlag för att göra förbättringar som leder till bättre resultat och ökad kundnöjdhet.

Vi delar in vinsterna i huvudgrupperna

  • Synliga vinstmöjligheter är ofta lätta att identifiera. De kan vara reklamationer, garantier, onödiga arbeten, miljöolyckor m.m.
  • Dolda vinstmöjligheter är ofta kroniska problem som har blivit så vanliga att vi inte längre reagerar för dem. Exempelvis långsamma eller osäkra IT-system. En annan orsak är ofta att ekonomisystemet inte förmår fånga vissa kostnader.
  • Vinstmöjligheter genom ökad försäljning då kvalitets- eller miljöproblem minskas.

Vårt erbjudande
Vi använder en egenutvecklad modell för att ta fram kvalitets- och miljövinster. Kunskap om dessa ger ett underlag för att föra in förbättringar.