Qmentors Kvalitetsnätverk II

Qmentors Kvalitetsnätverk II.

Efter en lyckad omgång av Qmentors Kvalitetsnätverk som vi arrangerade 2016, är vi nu beredda på att köra en ny grupp med start under hösten 2017.

Huvudinriktningen beskriver vi så här:

Värdeskapande ledningssystem och systematiskt förbättringsarbete.
Kvalitetsutveckling syftar till ökad kundnöjdhet samtidigt som effektivitet och lönsamhet förbättras.Med miljöutveckling kan krav från intressenter uppfyllas samtidigt som kostnader ofta kan minskas. Ledningens och medarbetarnas intresse och engagemang ökar då konkreta resultat från kvalitets- och miljöarbetet kan visas. Vi kommer därför att fokusera mera på hur ett effektivt arbetssätt kan utvecklas och tillämpas än att diskutera grunderna i kvalitets- och miljöarbetet.

Som bruttolista för teman har vi valt nedanstående, ur vilka deltagarna väljer ut vad de tycker är mest intressanta att fokusera på:

 • Kvalitets-och miljöprofessionens uppdrag, roller och kompetenser
 • Ledarskap och medarbetarengagemang
 • Affärsverksamhet och ledningssystem
 • Processinriktning
 • Hantering av risker och möjligheter
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Kund- och leverantörsrelationer

En typisk agenda för de fem träffarna är:

 • Reflektioner från tidigare träffar
 • Dagens tema med föreläsning, och exempel från framgångsrika organisationer
 • Så gör vi hos oss, diskussioner mellan deltagarna
 • Diskussioner, frågor och reflektioner
 • Vad tar jag med mig hem till min verksamhet
 • Tema för nästa träff
 • Eventuellt också studiebesök om deltagande organisationer vill ställa upp som värdar vid träffarna.

Klicka på länken nedan, och tag del av detaljer och praktisk information.

Välkomna önskar Hans och Folke.

Inbjudan Qmentor II 2017