Förbättringsarbete

Alla organisationer har stora möjligheter att minska kostnader och att öka kundnöjdhet. För att lyckas med detta krävs ett systematiskt förbättringsarbete.

Genom att analysera grundorsakerna till problem, åtgärda orsakerna och säkerställa att problemet inte händer igen förbättras verksamheten. För att genomföra detta finns flera användbara och enkla metoder.

Förbättringsarbete kan också bedrivas genom att höja nivån i verksamhetens processer. Till exempel öka kundnöjdhet, leveranssäkerhet, effektivitet eller minska kostnader.
Bilden nedan illustrerar detta.

Klicka på bilden för att förstora!

Vårt erbjudande

  • Praktisk utbildning i enkla, men kraftfulla, systematiska förbättringsmetoder
  • Handledning vid tillämpning av systematiska förbättringsmetoder
  • Handledning vid införande av förbättringsprogram, som Six Sigma och Lean