Våra tjänster

Några situationer då vi kan ge stöd

  • Organisationer som vill utveckla sitt ledningssystem
  • Ny kvalitetschef eller miljöchef som behöver rådgivning
  • Kvalitetschef som fått i uppdrag att utveckla ett förbättringsprogram
  • Organisationer som har flera enheter och vill centralisera sina lokala ledningssystem
  • Ledning som fått insikt om att verksamheten behöver inspiration, nya idéer och energi
  • Organisationer som behöver utveckla sina relationer med underleverantörerna
  • Organisationer som planerar certifiering enligt ISO 9001, 14001, 18001 eller motsvarande
  • Organisationer som vill ha hjälp med att uppdatera sina ledningssystem då standarden har uppdaterats